Sinds 2020 is onze vertrek- en aankomstplaats café De Max te Bevel, Bevel-Dorp 160. Vertrekplaats van de B-ploeg is aan de parochiezaal achter de kerk te Bevel.

Makke "Max" Heylen verwelkomt ons op zon- en feestdagen vanaf 11h00.